“Portret Kobiety. Nierówni potrzebują siebie.”

Wystawa "Portret kobiety. NIerówni potrzebują siebie" w Galerii "Krąg".

To tytuł wystawy, którą można zwiedzać w galerii „Krąg” przy Ośrodku Integracji i Aktywności.

Wystawa jest efektem eksperymentu, terapii przez sztukę, której odbiorcami były osoby chore psychicznie z Polski i Niemiec. W pierwszym etapie uczestnicy stali się źródłem inspiracji dla artystów (których zadanie polegało na wydobyciu piękna z osoby zniszczonej chorobą oraz udzieleniu jej pomocy by mogła stworzyć swój pozytywny obraz), a następnie w drugim etapie osoby chore wcieliły się w rolę twórców kreującego swoje dzieło.

Artystami byli studenci i wykładowcy wydziału ceramiki oraz wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Osadzeni w zakładzie karnym w Wawrowie.

Dom Pomocy Społecznej jest miejscem nietypowym na plener. To nietypowe miejsce sprawiło, że każdemu towarzyszyły inne emocje związane z tym eksperymentem.

Mieszkańcy potrzebowali kontaktu z drugim człowiekiem, z innym światem, artyści doświadczyli czegoś niespotykanego na co dzień, początkowo pełni obaw, a na zakończenie dumni, że wnieśli swoimi postawami coś ważnego w życie chorych osób. Wystawa będzie czynna do 6 września br.

Beata Toruńska

Fot. Olga Smolec-Kmoch