Podróże z książką. Jak przeżyć przygodę nie ruszając się z domu.

W ramach Tygodnia Bibliotek – ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowanego od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 9 i 11 maja 2022 r. w Ośrodku Integracji i Aktywności odbyły się 2 spotkania literacko-plastyczne. Spotkania przeprowadzone zostały dla różnych grup wiekowych: uczniów z Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 i Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Gorzowa Wielkopolskiego, w których łącznie udział wzięły 24 osoby. W trakcie prezentacji multimedialnej uczestnicy „podróżowali” przy pomocy własnej wyobraźni po różnych kontynentach. Bo jak przeżyć przygodę nie ruszając się z domu? Dzięki książkom właśnie! Dzięki nim uczestnicy dowiedzieli się, jakie przygody przeżywali bohaterowie “Afryki Kazika”, “Tomka u źródeł Amazonki”, “Białego Kła”, “Hobbita, czyli tam i z powrotem” i wielu innych książek. Rozpoznawali zwierzęta i odgadywali zagadki z nimi związane. Na zakończenie wykonali piękny afrykański pejzaż, który zostanie im na pamiątkę z „podróży” po nieznanych krainach.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=vfZ7X7iHAiE

Tekst: Beata Toruńska

Foto: Damian Darasz, Beata Toruńska