Pegaz Lubuski nr 2 (14)

Pismo otwiera artykuł Aleksandra Nawrockiego skierowany do czytelników i miłośników poezji w Gorzowie. Czesław Sobkowiak kontynuuje rozważania o poezji Zdzisława Morawskiego w II części “Rejsu przez ciche źródła rzeczy”. Wincenty Zdzitowiecki przypomina sylwetkę twórczą poety-robotnika Kazimierza Jankowskiego w artykule “Aparatowy w drodze na Parnas”. Z okazji VI Światowych Dni Poezji i Majowego Święta Gorzowskiej Książki Krystyna Kamińska rysuje historię życia literackiego na Ziemi Gorzowskiej. Pozostałe strony numeru poświęcone są prezentacji współczesnych twórców gorzowskich – Teresie Borkowskiej, Krystynie Caban, Kazimierzowi Furmanowi, Jerzemu Gąsiorkowi, Karolowi Parno-Gierlińskiemu, Ferdynandowi Głodzikowi, Markowi Grewlingowi, Janowi Grossowi, Romanowi Habdasowi, Krystnie Kamińskiej, Hannie Kaup, Beacie Patrycji Klary, Adamowi Korzeniowskiemu, Jackowi Laudzie, Ludwikowi Lipnickiemu, Władysławowi Łazuce, Agnieszce Moskaluk, Witoldowi Niedźwieckiemu, Markowi Piechockiemu, Stanisławie Plewińskiej, Marii Przybylak, Aldonie Robak, Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej, Bronisławowi Słomce, Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi, Tadeuszowi Szyferowi, Barbarze Trawińskiej, Wincentemu Zdzitowieckiemu, Joannie Ziembińskiej-Kurek i Jerzemu Zysnarskiemu. Ich biogramy zostały uzupełnione o teksty poetyckie.

 
 
 
plik typu: application/pdf Pobierz “Pegaz_014__2__2005.pdf” (1.44 MB)