Pegaz Lubuski nr 1

Pierwszy numer otwiera artykuł wstępny Ireneusza Krzysztofa Szmidta, redaktora naczelnego pisma, tłumaczący ideę pisma. Krystyna Kamińska przybliża świat literacki Gorzowa oraz omawia tomik poetycki Aldony Robak “W dolinie czasu”. Ponadto w numerze znalazły się teksty prozatorskie i poetyckie następujących autorów: Jana Grosa, Romana Habdasa, Agnieszki Mosklauk, Ludwika Ireneusza Lipnickiego, Aldony Robak, Barbary Trawińskiej, Agnieszki Moroz, Czesława Sobkowiaka, Ireneusza Krzysztofa Szmidta, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Witolda Niedźwieckiego i Tadeusza Szyfera.

 Pegaz Lubuski nr 1