Październikowy informator OIA

Zapraszamy do zapoznania się z październikowym kalendarzem wydarzeń Ośrodka Integracji i Aktywności oraz propozycjami książek pisanych dużym drukiem.