09.06.2022

Padlet – Szkolenie dla członków sieci „Bumerang” w ramach projektu „Nie siedź – sieciuj”

W dniu 26.05.2022 Dział Instrukcyjno-Metodyczny zorganizował spotkanie online dyrektorów oraz osób bezpośrednio zarządzających bibliotekami w północnej części województwa lubuskiego zrzeszonych w nieformalnej sieci „Bumerang”. Głównym założeniem funkcjonowania sieci jest wsparcie merytoryczne jej członków, a co za tym idzie dzielenie się wiedzą. Pracownicy DIM przedstawili przydatne w pracy bibliotekarza narzędzie internetowe, jakim jest Padlet.
To wielofunkcyjne narzędzie, to rodzaj wirtualnej tablicy, na której można zamieszczać materiały w postaci dokumentów (PDF), zdjęć, filmów, skrótów do stron internetowych oraz plików muzycznych. Stworzoną tablicę można udostępnić konkretnym osobom przesyłając link, bądź upublicznić przez media, społecznościowe, jeśli jej zawartość jest przeznaczona dla większej publiczności. Utworzenie Padletu jest bezpłatne w wersji BASIC, która umożliwia stworzenie jednocześnie trzech tablic.