Ogólnopolska sesja naukowa “Społeczne i prawne konsekwencje mowy nienawiści”

Nieustanny rozwój mediów, w tym mediów społecznościowych, powoduje że problematyka mowy nienawiści (hate speech) jest zagadnieniem ukazującym zmienne tendencje na przestrzeni lat. Zauważalna przy tym jest również na ogół niska świadomość wobec konsekwencji nie tylko społecznych ale i natury prawnej, jakie niesie za sobą hejtowanie. Problem ten stał się wyraźnym impulsem do zorganizowania w WiMBP w Gorzowie Wlkp. ogólnopolskiej sesji naukowej “Społeczne i prawne konsekwencje mowy nienawiści”, przygotowanym w ramach projektu “Ameryka w twojej bibliotece”.

Sesja odbyła się 11 maja 2021 r. w formule online (platforma Zoom, relacja na żywo na kanale Youtube WiMBP). W spotkaniu wzięli udział eksperci z pięciu uczelni, specjalizujący się w socjologii, prawie karnym i technologiach medialnych.

Panel konferencji został podzielony na dwie części. Pierwszą dotyczącą społecznych konsekwencji moderował koordynator projektu “Ameryka w twojej bibliotece” w WiMBP, Grzegorz Urbanek, drugą, związaną z prawnymi konsekwencjami – dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), współorganizatora sesji. Podsumowaniem konferencji była bardzo owocna dyskusja, która doprowadziła do szeregu ciekawych konkluzji wobec przedstawianych problemów.

Grzegorz Urbanek