16.11.2015

O finansach w BPMiG w Drezdenku

BPMiG w Drezdenku będzie brała udział w IV edycji projektu "O finansach… w bibliotece". Przeprowadzi ona kursy z zakresu edukacji finansowej dla starszych mieszkańców swojej gminy. Biblioteka zakwalifikowała się na podstawie m.in. doświadczenia w pracy z osobami starszymi, a także przygotowaniu osób zgłoszonych do prowadzenia spotkań z zakresu edukacji finansowej. Głównymi celami projektu są zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej oraz wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.[w.ż.]