Nowe usługi – nowe możliwości

Biblioteka Herberta, podążając za rozwojem nowych technologii bibliotecznych wdraża, co raz to nowsze rozwiązania takie jak katalog Prolib Integro czy aplikacja mobilna.

Biblioteka Herberta, podążając za rozwojem nowych technologii bibliotecznych wdraża, co raz to nowsze rozwiązania takie jak katalog Prolib Integro czy aplikacja mobilna. Stanowią one łatwo przyswajalne narzędzia dla ludzi młodych, lecz często bywają problemem dla osób w wieku 60+. Mając na uwadze tę grupę wiekową zorganizowane zostały warsztaty ph. “Nowe usługi – Nowe możliwości” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim.

W spotkaniu udział wzięła sekcja ,,Rozmowy o książkach” pod opieką Krystyny Kamińskiej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak przeszukiwać katalog wykorzystując różne filtry (fasety), jak logować się do systemu i samodzielnie dokonywać prolongaty oraz rezerwować i zamawiać wybrane egzemplarze. Omówiona została także aplikacja mobilna WiMBP Gorzów-mProlib, dzięki której oprócz wyżej wymienionych możliwości użytkownicy dowiedzieli się gdzie sprawdzić ofertę kulturalną biblioteki. Podczas zajęć osoby posiadające smartfony pobrały oraz zainstalowały aplikację korzystając z przygotowanej instrukcji, mogły również skorzystać z katalogu, aby w praktyce zapoznać się z jego możliwościami.

Elżbieta Zalewska