Wykład prof. Bujkiewicza

Okazją do lutowego (23.02.2021) spotkania w WiMBP w Gorzowie Wlkp. z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, była niedawno wydana książka dr hab. Zbigniewa Bujkiewicza, prof. ŁSzW pt. Gospodarka Ziemi Lubuskiej w dobie rozwoju kapitalizmu 1800-1945.

W trakcie niemal godzinnego Prof. Bujkiewicz zaprezentował najważniejsze czynniki związane z przemianami w gospodarce Ziemi Lubuskiej i Nowej Marchii, począwszy od czasu przekształcania się systemu folwarcznego w manufaktury przemysłowe, ponadto przedstawił również wyróżniające się w regionie zakłady, funkcjonujące do 1945 roku.