„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 161

Wykład dr. Grzegorza Kiarszysa pt. „Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów amunicji jądrowej w Polsce”; 9 kwietnia 2019 r.

Wykład dr. Grzegorza Kiarszysa pt. „Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów amunicji jądrowej w Polsce”; 9 kwietnia 2019 r.

W kwietniu o „atomowych żołnierzach wolności” opowiadał dr Grzegorz Kiarszys z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prelegent przybliżył dzieje magazynów amunicji jądrowej w zachodniej Polsce. Dr Kiarszys omówił rodzaj broni oraz wyposażenia baz, ich układ, rozmieszczenie itp. Pomógł także poznać lepiej żołnierzy – pracowników tajnych baz. Pokazał ponadto jak metody i warsztat archeologa pomagają w odkryciu nawet najnowszej historii.

Wykład dr. Kiarszysa był doskonałą okazją do zastanowienia się nad rolą broni jądrowej we współczesnych konfliktach zbrojnych. Jak podkreślił prelegent, załogi baz jądrowych były skazane na śmierć w pierwszych godzinach wojny.