„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 156

Wykład dr. Kamila Wasilkiewicza pt. „Zakon joannitów na Ziemi Lubuskiej do czasów reformacji"; 19 listopada 2018 r.

Wykład dr. Kamila Wasilkiewicza pt. „Zakon joannitów na Ziemi Lubuskiej do czasów reformacji”; 19 listopada 2018 r.

Listopadowe spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” dotyczyło joannitów w biskupstwie lubuskim na przestrzeni XIII i XVI wieku. Wykład wygłosił  dr Kamil Wasilkiewicz, autor licznych artykułów poświęconych tej tematyce. Prelegent odbył także staż badawczy na Uniwersytecie w Poczdamie (w ramach stypendium przyznanym przez Deutscher Akademischer Austauschdienst), podczas którego badał średniowieczne dokumenty zakonne – joannitów i templariuszy.

Dr Kamil Wasilkiewicz przybliżył gościom genezę powstania zakonu na ziemiach polskich, podstawy ich działalności, regułę zakonną oraz  miejsca lokacji ich zakonów na Ziemi Lubuskiej.

Na Ziemi Lubuskiej joannici prowadzili głównie działalność duszpasterską i szpitalniczą, odgrywali też poważną rolę gospodarczą. Z ich inicjatywy zagospodarowano nieużytki do celów osadnictwa. Joannici byli także ważnymi urzędnikami w Brandenburgii. Tak jak Mazury kojarzone są z zamkami krzyżackimi, tak  zamki w Słońsku czy Łagowie to pamiątki po joannitach. Stanowią one istotny element krajobrazu. Całe pojezierze lubuskie jest usiane obiektami pozostawionymi przez zakon. Od XVI wieku joannici są nazywani zakonem kawalerów maltańskich lub po prostu zakonem maltańskim od wyspy, na której wówczas stworzyli swoje państwo.