„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 150

Spotkanie z dr. hab. Marcelim Tureczkiem, 23 marca 2018 r.

Wykład dr. hab. Marcelego Tureczka pt. „Historyczno-prawny aspekt strat wojennych na obszarze byłych niemieckich prowincji wschodnich w granicach z 1937 roku” ; 23 marca 2018 r.

Gościem jubileuszowego – 150. spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” był dr hab. Marceli Tureczek, który wygłosił wykład pt. „Historyczno-prawny aspekt strat wojennych na obszarze byłych niemieckich prowincji wschodnich w granicach z 1937 roku”.

Gorzowskie spotkanie było pierwszym, podczas którego dr hab. Tureczek zaprezentował nowe dokumenty, odnalezione podczas kwerendy w niemieckich archiwach. Wśród podjętych przez niego kwestii znalazły się m.in. losy dzieł sztuki i naczyń liturgicznych wywiezionych z Gorzowa i całej Ziemi Lubuskiej. Zdaniem prelegenta, straty wojenne dotyczyły nie tylko zagrabionych artefaktów związanych z kulturą i historią polską, ale także tych rzeczy, które zostały wywiezione z terenów przyznanych Polsce po 1945 r.

Wykład spotkał się ze sporym zainteresowaniem, a licznie przybyli słuchacze chętnie wzięli udział w kończącej spotkanie dyskusji.