„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 148

Nowa Marchia - prowincja zapomniania - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie. Spotkanie 23 stycznia 2018 r. Pamięć kresowa. Bogusław Mykietów, Izabela Araszczuk, Henryk Stojanowski

Spotkanie z udziałem Izabeli Araszczuk, Bogusława Mykietowa i Henryka Stojanowskiego pt. “Pamięć kresowa na Ziemi Lubuskiej na przykładzie losów mieszkańców miejscowości Zazule-Kozaki koło Złoczowa i Pyrzan” ; 23 stycznia 2018 r.

Tematem pierwszego w 2018 r. spotkania była pamięć kresowa. Na przykładzie mieszkańców Zazul-Kozaków opowiedzieli o niej Izabela Araszczuk, Bogusław Mykietów i Henryk Stojanowski.

Znaczny odsetek pierwszych polskich osadników na Ziemi Lubuskiej pochodził z Kresów Wschodnich. Również obecnie w województwie żyje wielu potomków osób, które przybyły tutaj z Polesia, Wołynia czy Ziemi Lwowskiej.

Przykładów niezwykle zwartej społeczności są mieszkańcy Zazul-Kozaków. To właśnie o ich historii, zwyczajach, a także o kultywowaniu pamięci opowiedzieli zaproszeni goście. Ich zdaniem istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia badań naukowych dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Izabela Araszczuk, Bogusław Mykietów i Henryk Stojanowski przekonywali także do popularyzacji wiedzy o tamtych terenach i ludziach, którzy łączą w sobie dwie tożsamości – kresową i lubuską.

Fot. Grażyna Kostkiewicz-Górska, Kazimierz Ligocki