“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 144

Spotkanie pt. “Katedra gorzowska sercem miasta i diecezji” ; 19 września 2017 r.

Tematem, pierwszego po wakacjach, spotkania była gorzowska katedra. Z tego powodu do udziału w nim zostali zaproszeni wybitni eksperci. Ks. dr Dariusz Gronowski opowiadał o związkach bp. Wilhelma Pluty z gorzowską katedrą. Z kolei Robert Piotrowski przybliżył wyposażenie kościoła, zmieniające się na przełomie lat. Miejska konserwator zabytków Agnieszka Dębska naświetliła zaś plany remontu katedry i jej wieży.

Całość moderował ks. dr Zbigniew Kobus, proboszcz parafii katedralnej. Na zakończenie został wyświetlony film dokumentalny pt. „A świątynia trwać będzie…”.

Spotkaniu towarzyszyła specjalna wystawa poświęcona gorzowskiej katedrze.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym J.E. Bp. Tadeusza Lityńskiego.