“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 141

Wykład dr hab. Marcelego Tureczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. „Najstarsze inskrypcje Sulęcina i okolic” połączony z promocją książki Inskrypcje województwa lubuskiego. Powiat sulęciński ; 7 kwietnia 2017 r.

 

Gościem kolejnego w tym roku spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” byłdr hab. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaprezentował wyniki badań nad inskrypcjami powiatu sulęcińskiego przeprowadzonymi w latach 2012-2013, które objęły zasięgiem 51 miejscowości w tym trzy zamknięte wsie na terenie poligonu wojskowego przy garnizonie Międzyrzecz – Wędrzyn.

 

Pracom dokumentacyjnym poddano wówczas przede wszystkim pozostałości obiektów sakralnych w postaci kościołów, rzadziej cmentarze i inne miejsca gdzie występuje epigrafika. Badania pokazały obraz znaczących zniszczeń pierwotnego wyposażenia – głównie protestanckiego, przykłady dyslokacji obiektów oraz różnego rodzaju przeróbki, przemalowania, „remonty”, które na trwałe wpływały na stan zachowania inskrypcji. Zarejestrowano niewiele ponad 50 zachowanych obiektów, co jest jedynie znikomą częścią tego rodzaju artefaktów, jaką znamy ze starszych katalogów zabytków.  

 

Wyniki badań opublikowane zostały w kolejnym zeszycie Inskrypcji województwa lubuskiego poświęconym powiatowi sulęcińskiemu. Zeszyt przygotowany został w ramach X tomu serii Corpus Inscriptionum Poloniae.