30.03.2023

Narada dyrektorów gminnych bibliotek publicznych

Narada dyrektorów gminnych bibliotek publicznych północnej części województwa lubuskiego cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość przeanalizowania działalności swoich bibliotek, wskazywania i rozwiązywania problemów z jakimi obecnie się borykają, a także pozyskaniem dobrych praktyk w innych bibliotekach. Odbyła się ona 28 marca 2023 roku w gorzowskiej Bibliotece Wojewódzkiej. W jej trakcie pracownicy Działu Instrukcyjno-Metodycznego m.in. przedstawili w sprawozdawczości za 2022 rok wskaźniki, w poszczególnych bibliotekach, pozwalające na interpretację stanu działalności tych instytucji wynikajacy z podstawowych zadań bibliotek zawartych w art. 4.1. Ustawy o bibliotekach. Przypomniano o złożeniu sprawozdawczości Analizy Funkcjonowania Bibliotek SBP. Przedstawiono plan na 2023 rok wizytacji pracowników DIM w wybranych bibliotekach gminnych. Zwrócono uwagę na potrzebę udziału w szkoleniach na temat systemu bibliotecznego oferowanego przez Instytut Książki. Szczegółowo omówiono zamierzenia związane z przeprowadzeniem szkolenia organizowanego przez DIM „Biblioteka w zasięgu  pokolenia Alfa – cykl szkoleń dla bibliotekarzy”. Ma ono na celu poznanie sposobów na sprawną komunikację, zarówno w zespole, jak i z czytelnikami, podniesienie kompetencji cyfrowych, poznanie tajników copywritingu oraz niesztampowych sposobów pracy z czytelnikiem, a podczas wizyty studyjnej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą bibliotekarze wymienią się doświadczeniami w pracy z młodym czytelnikiem, zainspirują się do dalszego rozwoju w zakresie promocji czytelnictwa. Poszczególne moduły tego szkolenia odbędą się między końcem maja a wrześniem tego roku. Ciekawie było podczas rozmów kuluarowych, w trakcie których poruszano dużo nurtujących tematów m.in. nadmiernego, niezgodnego  z prawem nacisku organizatorów na bezpośrednią działalność bibliotek, które są samorządowymi jednostkami gminnymi posiadającymi osobowość prawną, w związku z czym są samodzielnymi podmiotami praw i obowiązków.
Podczas spotkania pan Roman Wojciechowski zaprezentował pomysł Depozytu Bibliotecznego, natomiast ambasadorka programu „Równać szanse”, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pani Magdalena Turska zachęcała przedstawicieli bibliotek do pozyskiwania grantów z tego programu umożliwiających wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych, które kompleksowo stawiają na rozwój młodzieży z małych miejscowości.