Mówienie Herbertem

Konkurs „Mówienie Herbertem” zorganizowany w ramach Gorzowskiej Herbertiady w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego, 2 czerwca 2018 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przygotowała konkurs interpretacji utworów patrona książnicy pt. „Mówienie Herbertem”.

Zgromadzonych gości, jury oraz uczestników konkursu powitała Dyrekcja gorzowskiej Biblioteki – Sławomir Szenwald oraz Marzena Wysocka, przybliżając ideę konkursu skierowanego do młodzieży oraz sylwetkę poety. Następnie przystąpiono do prezentacji wystąpień konkursowych.

Zaprezentowano siedem interpretacji wybranych przez uczestników wierszy Zbigniewa Herberta pt. „Pan od przyrody”, „Napis”, „Różowe ucho”, „Siódmy anioł”, „Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody”, „Domysły na temat Barabasza” oraz „U wrót doliny”.

Po wysłuchaniu poezji jury konkursu udało się na obrady, a czas oczekiwania na werdykt uświetnił występ Dawida Bębenka – ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. J. Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przyznano nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc, a pozostałym uczestnikom wręczono wyróżnienia.

Konkurs „Mówienie Herbertem” zorganizowano w ramach Gorzowskiej Herbertiady.

Fot. Kazimierz Ligocki