16.05.2016

„MŁODZI w bibliotece, BIBLIOTEKA dla młodych”. Szkolenie dla bibliotekarzy

 

Program szkolenia.pdf

Informacja o trenerach.pdf

 

Biblioteka miejscem aktywności młodzieży

 

 

Biblioteka może być przestrzenią przyjazną dla młodych ludzi i inspirującą ich do aktywności. Stanie się tak, jeżeli bibliotekarze otworzą się na ich pomysły i pozwolą współdecydować o tym, jakie działania będą dla nich w bibliotece prowadzone.

Przez cztery dni, od 16 do 19 maja 2016 r., bibliotekarze z WiMBP w Gorzowie Wlkp. oraz bibliotek gminnych i miejsko – gminnych północnej części województwa lubuskiego uczestniczyli w warsztatach mających na celu przygotowanie ich do diagnozowania potrzeb młodzieży, tworzenia dla nich oferty, projektowania działań wspólnie z młodzieżą oraz zaproponowanie młodym z terenu gminy/miasta takich zajęć, które będą dla nich interesujące. Celem szkolenia było pokazanie uczestnikom możliwości stworzenia z biblioteki miejsca, w którym pod dyskretną opieką bibliotekarza, młodzież mogłaby rozwijać swoje pasje i hobby, wyobraźnię i kreatywność, realizować samodzielnie przedsięwzięcia według własnych pomysłów.

Szkolenie„MŁODZI w bibliotece, BIBLIOTEKA dla młodych” zostało zorganizowane w odpowiedzi na potrzeby pracowników bibliotek. Wielu bibliotekarzy przyznaje, że nie wie co młodzi ludzie myślą i czego tak naprawdę oczekują od biblioteki. Często nie potrafią również w skuteczny sposób komunikować się z nastolatkami, zwłaszcza jeżeli muszą pracować z większą grupą. Nie jest im ponadto łatwo balansować pomiędzy szerokimi możliwościami jakie otworzyła przed młodymi ludźmi era multimediów i Internetu a upowszechnianiem czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury. Obecnie biblioteka, aby być atrakcyjna dla młodzieży, musi nadążać za rozwojem technologicznym, zachowując jednocześnie tradycyjny charakter przestrzeni wypełnionej książkami, miejsca spotkań, wydarzeń kulturalnych i twórczej aktywności. Jest to duże wyzwanie dla bibliotekarzy, zwłaszcza tych w małych miejscowościach.

W trakcie szkolenia bibliotekarze dowiedzieli się co zrobić, aby biblioteka stała się miejscem przyjaznym i inspirującym dla młodych ludzi. Nauczyli się diagnozować ich potrzeby w partycypacyjny sposób i odpowiadać na te oczekiwania. Poznali również niestandardowe formy pracy z młodzieżą w ramach trzech obszarów tematycznych: nowe technologie, książka oraz kreatywna zabawa. Przeszkolonych zostało 20 bibliotekarzy (15 z bibliotek gminnych płn. części woj. lubuskiego i 5 z WiMBP).

W ramach pierwszego modułu tematycznego „Młodzież – ich potrzeby, ich biblioteka” zrealizowane zostały warsztaty z psychologiem Bogną Sterną rozwijające kompetencje w zakresie komunikowania się z młodzieżą, wsłuchiwania się w ich potrzeby, wzmacniania chęci do działania i reagowania w sytuacjach patowych. Bibliotekarze poznali metody pracy, które będą mogli wykorzystać realizując wspólnie z młodzieżą biblioteczne działania i projekty. W trakcie kolejnych warsztatów zorganizowanych w ramach tego modułu, dowiedzieli się w jaki sposób diagnozować potrzeby młodych ludzi w sposób ich angażujący, atrakcyjny, a zarazem efektywny. Okazało się, że badania nie muszą być wcale nudne. Prowadzone metodami aktywizującymi bardzo angażują uczestników, motywują do samodzielnego działania, budzą ciekawość, a przy tym są wiarygodne i efektywne. Uczestnicy pod kierunkiem Anny Królewicz – Spętany z dużym entuzjazmem wykonywali kolejne zadania z wykorzystaniem poznanych narzędzi animacyjnych, a przy tym świetnie się bawili. W trakcie zajęć powstały m.in. „spacerowniki młodzieżowe” prezentujące to, co w danej miejscowości/gminie wyjątkowe, interesujące i warte pokazania, kolaże nt. „Moja biblioteka”, portrety idealnych bibliotekarzy oraz mapy bibliotecznych zasobów, potrzeb i możliwości.

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy przekonali się, że „Nie taki komputer straszny…” i w oparciu o nowe technologie można organizować naprawdę bardzo ciekawe i wartościowe zajęcia dla młodzieży. Trener Tomasz Janiak zaprezentował zasady tworzenia gier RPG z użyciem smartfonów i Internetu na przykładzie nieskomplikowanej gry bibliotecznej własnego autorstwa. Uczestnicy wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego stworzenia prostej gry, z zapałem przystąpili do działania. Efektem ich pracy były całkiem zgrabnie zaprojektowane gry, niektóre o intrygujących tytułach, np. „Zbrodnia w bibliotece”. Na warsztatach zaprezentowane zostały również różne darmowe aplikacje, które można wykorzystać do pracy z młodzieżą.

Trzeci moduł poświęcony był formom aktywizującym młodzież do działań bibliotecznych w oparciu o kreatywność i zabawę. Zaprezentowane zostały różne rodzaje flashmobów (czytelniczy, literacki i biblioteczny) oraz lipduby. m.in. niskobudżetowy promujący Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzyniu Podlaskim i profesjonalny zrealizowany przez firmę zewnętrzną dla Galerii Książki w Oświęcimiu. Trenerka dr Magdalena Cyrklaff omówiła etapy i zasady przygotowania flashmobów i lip dubów realizowanych z udziałem młodzieży, zwracając uwagę na to, że wszystkie działania muszą być dobrze przemyślane, a zadania rozdzielone na kilka osób, pomimo że tego rodzaju przedsięwzięcia są w głównej mierze oparte na spontaniczności i autentyczności. W ramach warsztatów uczestnicy poznali również tajniki opracowywania gier bibliotecznych, a zdobytą wiedzę wykorzystali biorąc udział w grze na terenie WiMBP przygotowanej przez trenerkę.

Czwarty, a zarazem ostatni moduł, dotyczył pracy z książką, ale w sposób niekonwencjonalny. Zrealizowane zostały warsztaty z zakresu tworzenia książki artystycznej (praca nad formą pod kierunkiem Moniki Żołędziejewskiej) oraz zajęcia z Mają Wilczewską – Wojczyszyn, która przybliżyła wcale nie taki łatwy „język komiksu” i zasady jego odczytywania oraz zaprezentowała modele pracy z komiksem możliwe do wykorzystania w bibliotece.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” i dofinansowane ze środków Instytutu Książki. W ramach zadania przeszkolonych zostało 20 bibliotekarzy. Zdecydowana większość uczestników uznała nabyte umiejętności za przydatne w pracy i zadeklarowała, że ma nowe pomysły, które chciałaby wykorzystać przygotowując ofertę zajęć dla młodzieży.

 

Oprac. Anna Królewicz – Spętany

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki