Mała książka – wielki człowiek – Filia nr 4

Informujemy, że w bibliotekach dziecięcych nieprzerwanie trwa kampania „Mała książka – wielki człowiek” zainicjowana przez Instytut książki.  Celem akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każde dziecko (3 – 6 lat), który przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzyma
w prezencie książkę „Krasnal w Krzywej Czapce” – uroczą publikację, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.