KREYHER Otto

Urodził się 2.06.1836 r. w Landsbergu (Gorzów Wlkp.). Zmarł 3.05.1905 r.we Wrocławiu. Pierwsze nauki rysunku pobierał u swego ojca. Od 1850 r. uczył się u prof. Johanna Heinricha Königa we Wrocławiu. Następnie od 1853 roku studiował w Akademii Berlińskiej, a później pracował u Karla Wilhelma Gropiusa, znanego scenografa teatralnego. Przez kilka lat działał jako nauczyciel rysunku. W 1859 roku na stałe zamieszkał we Wrocławiu i poświęcił się szczególnie malowaniu portretów (m.in. Portret poety Karla von Holtei, 1867).  
   
Najważniejsze realizacje malarskie do 1945 roku znajdowały się w zbiorach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Schlesisches Museum der Bildenden Künste). Obecnie dzieła Kreyhera znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie (Simplicissimus, 1876), w zbiorach Muzeum Narodowego w Wrocławiu, a ostatnio w Muze­um Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim (Sprzedawca figur gipsowych, 1888) – dar dr Carli Müller z Rueil-Malmaison z okazji obchodów jubileuszu 750-lecia Miasta Gorzowa.