Krajobraz kulturowy Nowej Marchii

15 czerwca 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się kolejna sesja naukowa pod tytułem “Krajobraz kulturowy Nowej Marchii” Wykład wygłosił Zdzisław Linkowski, regionalista, pracownik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Urodził się 21.01.1944 r. w Zbąszyniu. Skończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krótko pracował jako nauczyciel w szkole w Zbąszyniu, potem jako kierownik Wydziału Kultury w Powiatowej Radzie Narodowej w Świebodzinie, następnie w aparacie partyjnym oraz na WSP w Zielonej Górze. W 1975 r. objął stanowisko dyrektora nowo organizowanego Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp., które sprawował do 2002 r.

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. To zarówno przestrzeń miejska jak i wiejska, obiekty archeologiczne, zabytki architektury i budownictwa, dzieła sztuki – zarówno w swoim środowisku naturalnym jak i muzeum, źródła rękopiśmienne, dawna książka. Przedstawiając dziedzictwo Nowej Marchii Zdzisław Linkowski omówił najbardziej charakterystyczne elementy nowomarchijskiego krajobrazu kulturowego widoczne obecnie, oraz zniszczenia i dewastacje jakim uległy tak poszczególne obiekty jak również całe założenia przestrzenne i urbanistyczne.