„Konserwacja XVI – XVIII-wiecznych starodruków i zabytkowej kartografii ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”

Projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.  od 6.12.2013 r. do 29.11.2014 r., w dużej części dotowany jest przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, powołaną  w 1996 r. Misją fundacji jest m.in. wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, zgodnie z działalnością założyciela Banku, wielkiego mecenasa kultury – Leopolda Kronenberga.

Projekt mieści się w obszarze programowym fundacji: „Dziedzictwo kulturowe i tradycje”. Jego zasadniczym celem  jest ochrona zabytkowych obiektów, które pełnią  znaczącą rolę w przekazywaniu  europejskiego dziedzictwa intelektualnego. Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji cennych i rzadkich starodruków. Do odrestaurowania wytypowano m. in. jedno z najpiękniejszych, wczesnorenesansowych dzieł historyczno-filozoficznych Franciszka Petrarki i panegiryk Juliusza Cezara, XVII-wieczną kodyfikację prawa polskiego Jana Herbuta i niezwykłe studium lingwistyki Johanna Fritza.  Odnowione obiekty jak i proces ich konserwacji zostaną zaprezentowane na wystawie, której towarzyszyć będzie okolicznościowy folder, działania edukacyjne i promocyjne.