Konkurs “Wybieramy najpiękniejszą baśń ukraińską” w Filii nr 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX edycji konkursu “Najpiękniejsze baśnie świata” organizowanego przez Filię nr 1. W tym roku wybieramy najpiękniejszą baśń ukraińską. Konkurs trwa od 27 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 13 lat.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa w konkursie:

REGULAMIN KONKURSU – BAŚNIE UKRAIŃSKIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH_WZÓR_DZIECI

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU_WZÓR_DZIECI