Konkurs „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską”.

Od 14 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. można nadsyłać prace w konkursie pt. "Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską".

Od 14 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. można nadsyłać prace w konkursie pt. „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską”.

REGULAMIN KONKURSU – BAŚNIE SKANDYNAWSKIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH_WZÓR_DZIECI

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY Z PODANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU_WZÓR_DZIECI