Konferencja „Zbigniew Herbert – poeta nieoczywisty”

Konferencja „Zbigniew Herbert – poeta nieoczywisty”

26 października 2018 roku – w związku z ogłoszonym przez Sejm Rokiem Zbigniewa Herberta – w noszącej imię poety gorzowskiej Książnicy przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się konferencja „Zbigniew Herbert – poeta nieoczywisty”, zorganizowana pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz patronatem medialnym TVP3, a także Radia Gorzów i Radia Plus.

Konferencję rozpoczęła Dorota Poślednia, doktorantka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która przeprowadziła warsztaty dla młodzieży pt. „Dlaczego oni tak czytają poezje Herberta?”. Przedmiotem analizy był wiersz „Pan Cogito o cnocie”.
Na część drugą, którą otworzył dyrektor Biblioteki Sławomir Szenwald, złożyły się trzy wykłady. Dr Gabriela Balcerzak w wystąpieniu „Taktyka poetycka” i dr hab. Andrzej Franaszek w wykładzie „Zbigniew Herbert – historia niepokoju”, nawiązując do wydarzeń z życia poety, podjęli problem relacji autor – dzieło, szukając odpowiedzi na pytanie, czy życie determinuje twórczość pisarza, czy dorobek Zbigniewa Herberta należy odczytywać przez pryzmat jego biografii, czy w oderwaniu od niej. Udziałowi dr. Franaszka – uznanego krakowskiego literaturoznawcy i krytyka literackiego – w konferencji towarzyszyła promocja jego monumentalnej pracy „Herbert. Biografia” (tomy „Niepokój” i „Pan Cogito”), wydanej w tym roku nakładem Wydawnictwa „Znak”.

Trzeci wykład „Lwów jako miasto młodości Zbigniewa Herberta” – wygłoszony przez prof. Sławomira S. Nicieję – miał charakter bardziej poglądowy. Barwna opowieść o przedwojennym Lwowie, o życiu artystycznym miasta, została zilustrowana kilkunastominutowym filmem o „Lwowskim Parnasie”, zrealizowanym w ramach cyklu pt. „Opowieści Łyczakowskiego Cmentarza”, na którym spoczywają przedstawiciele lwowskiej bohemy (m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Władysław Bełza, Artur Grottger) oraz kilku członków rodziny Zbigniewa Herberta.

Po przerwie – prawdziwa uczta duchowa, której dostarczyła słuchaczom Ewa Dałkowska, wybitna aktorka, znakomita interpretatorka poezji i interesująca wokalistka, związana z Nowym Teatrem w Warszawie, występując z programem słowno-muzycznym „Czytam Herberta” w oprawie muzycznej Dominika Rosłona.

Relacje wideo: