Konferencja w 30. rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu – dialog ku demokracji

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które dały początek przemianom społeczno-politycznym w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z tej okazji, dokładnie 30 lat później – 6 lutego 2019 r. – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała konferencję poświęconą temu wydarzeniu.

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które dały początek przemianom społeczno-politycznym w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z tej okazji, dokładnie 30 lat później – 6 lutego 2019 r. – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała konferencję poświęconą temu wydarzeniu.

„Konferencja w 30. rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu – dialog ku demokracji” to spotkanie jedyne w swoim rodzaju. Połączyło ono bowiem w sobie spojrzenie historyczne z analizą bieżących wydarzeń politycznych w Polsce.

Konferencja składała się z dwóch paneli. W pierwszym wystąpili historycy młodego pokolenia, którzy zastanowili się nad przyczynami i skutkami wydarzeń sprzed 30 lat. Reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski, prof. n. dr hab. Radosław Domke przybliżył drogę, którą ówczesna opozycja i strona partyjna zmierzały do porozumienia. Następnie głos zabrał dr Michał Siedziako ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tematem jego wystąpienia były wybory w 1989 roku i ich znaczenie dla dalszych przemian w Polsce. Z kolei o międzynarodowych reperkusjach Okrągłego Stołu opowiedział prof. n. dr hab. Paweł Leszczyński, prezes gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dyskusję moderował dr hab. Krzysztof Wasilewski z Biblioteki Herberta.

W drugim panelu głos zabrali politycy. W dyskusji, moderowanej przez dyrektora gorzowskiej książnicy Sławomira Szenwalda, wzięli udział działacz opozycji demokratycznej, a obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Jerzy Wierchowicz oraz posłanka Krystyna Sibińska.

Konferencja zainaugurowała nowy cykl pt. „Lubuskie rozmowy u Herberta”. Jego podstawowym celem jest zachęcenie mieszkańców Gorzowa do merytorycznego dialogu w najważniejszych kwestiach społecznych – o charakterze lokalnym i krajowym. Następne spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., a jego gościem będzie prof. Zbigniew Mikołejko, który opowie o przemocy.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Patronaty medialne sprawują „Gazeta Lubuska” oraz telewizja „Teletop”.

Krzysztof Wasilewski

fot. Kazimierz Ligocki