Konferencja “Biblia Ekumeniczna – jedność w różności”

30 września 2019 roku, w dzień obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Tłumacza, któremu patronuje św. Hieronim, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta odbyła się konferencja pt. „Biblia Ekumeniczna jedność w różności”.

30 września 2019 roku, w dzień obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Tłumacza, któremu patronuje św. Hieronim, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta odbyła się konferencja pt. „Biblia Ekumeniczna jedność w różności”. Organizatorem konferencji była Biblioteka Herberta przy współpracy z Polską Radą Ekumeniczną Oddział Gorzowski, Klubem Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim i Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Lubuska oraz TV Teletop.

Na wiosnę 2018 roku zakończyła się ponad 20 letnia (od 1994) praca nad pierwszym tłumaczeniem ekumenicznym Pisma Św. na język polski. Chociaż wydanie Biblii Ekumenicznej ukazało się już w ubiegłym roku, po raz pierwszy od tego czasu w Gorzowie Wielkopolskim można było posłuchać o tym, jak długi i trudny był to proces. Cenne dla organizatorów było, że wśród prelegentów znalazły się osoby, które brały udział w pracach nad przekładem, zaś wśród przybyłych gości byli obecni przedstawiciele Kościołów zaangażowanych w to wieloletnie przedsięwzięcie. Dużą i bardzo miłą niespodzianką była obecność biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego.

Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej można było usłyszeć specjalistyczne wypowiedzi o pracy tłumaczy Pisma Świętego. Wstępem do spotkania było wystąpienie Małgorzaty Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która omówiła działalność ekumeniczną TB:  „Polskie przekłady Biblii w działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce”. O trudnościach transkrypcyjnych tekstów biblijnych mówili o. dr Michał Baranowski OFMConv („Przygotowanie tłumaczenia księgi  Izajasza. Przebieg prac i jej wyzwania na przykładzie wybranych tekstów: Iz 1,1-20; 25,6-12; 40,1-11; 52,7-10) oraz dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT („Tradycja pozakanoniczna i wczesnochrześcijańska jako punkt wyjścia dla ekumenicznego komentarza do Listu św. Judy: Jd 14-15”). Ksiądz Roman Lipiński („Problemy zespołu tłumaczy przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu na przykładzie pracy nad wierszem 18 i 19 rozdziału 7 Ewangelii według św. Marka”) podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w pracach tłumaczeniowych, w których ogromną rolę – jak podkreślił – odgrywa kompromis.

Podczas przerwy goście zostali poproszeni o zejście na parter biblioteki, celem otwarcie wystawy pt. „Tolerancja – Toleranz”. Wystawę otworzyli dyrektor biblioteki, Sławomir Szenwald wraz z autorem pastorem Sławomirem Sikorą. W wolnej chwili uczestnicy konferencji mogli oglądać jeszcze inną wystawę okolicznościową, przygotowaną przez Dział Zbiorów Specjalnych, prezentującą najstarsze wydania Biblii ze zbiorów WiMBP.

W drugiej części spotkania referenci przybliżyli zagadnienia związane z ekumenizmem takie jak historia ruchu ekumenicznego i tłumaczeń Pisma Św. w Polsce i Niemczech, dzieło Światowej Rady Kościołów oraz rozważania nt. miejsc wspólnych dla chrześcijaństwa w kontekście Biblii. Swoje prelekcje wygłosili: Ks. dr Tadeusz Kuźmicki („Od konfliktu do komunii. Kamienie milowe ruchu ekumenicznego”), pastor dr Tobias Kirchhof („Aporie przekładu ekumenicznego Biblii w teologii niemieckojęzycznej”), dr hab. Paweł Leszczyński, prof. AJP („Myśl społeczno-etyczna Światowej Rady Kościołów 1948-2019”), ks. dr Mariusz Jagielski („Czy Biblia jednoczy chrześcijan? Pytanie postawione przez o. Yvesa Congara”).

Pięknym zwieńczeniem konferencji był Koncert Muzyki Organowej w wykonaniu dra Michała Kocota z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Muzykę organową w wirtuozerskim wykonaniu można było usłyszeć w kościele pw. św. Marii Maksymiliana Kolbego w Gorzowie Wielkopolskim.

Katarzyna Sanocka-Tureczek

 

 

Fot. Grażyna Kostkiewicz-Górska