Kogo wybrać? Co wybrać? – prawa wyborcze kobiet

Warsztaty w Oddziale dla Osób Specjalnej Troski w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

26 lutego 2018 r., w Ośrodku Biblioterapeutycznym odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach działań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnikami spotkania byli uczniowie z Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 z Gorzowa Wlkp. Było to trzecie spotkanie pod hasłem: „Kogo wybrać? Co wybrać?  –  prawa wyborcze kobiet”.

W dniu 28 listopada 1918 r., dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci (…)” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze (…)”. Tym samym kobiety uzyskały prawa wyborcze.

W 2018 r., przypada 100. rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce. Symbolem walki o prawa wyborcze dla kobiet były parasolki, którymi sufrażystki stukały o ziemię krążąc na mrozie wokół willi Piłsudskiego. Bardzo dobrze obrazuje walkę kobiet o prawa polityczne film „Sufrażystka” w reżyserii Sarah Gavron, którego fragmenty można było obejrzeć podczas zajęć. Po projekcji nastąpiła dyskusja na temat poruszanego zagadnienia.