Klucz do ziem polskich

Ukazała się kolejna książka wydana przez WiMBP z cyklu "Z dziejów Regionu Lubuskiego". Autorem publikacji pt.  
 

"Klucz do ziem polskich czyli dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich"  
   
jest prof. Edward Rymar.  
 

Inspiracją do napisania książki była rozmowa z dyrektorem WiMBP Edwardem Jaworskim i regionalistą Zbigniewem Czarnuchem.  
"Obaj Panowie zachęcili mnie do opublikowania z komentarzem słynnego aktu cesji Ziemi Lubuskiej przez księcia Bolesława Rogatkę na rzecz arcybiskupa magdeburskiego w 1249 r. Podejmując to zadanie uznałem jednak wkrótce, że kwestię wypadnie potraktować na szerszym tle wcześniejszych i późniejszych dziejów tego regionu, będącego długo obiektem rywalizacji polskich Piastów (śląskich, wielkopolskich), z ościennymi potencjami niemieckimi, arcybiskupami magdeburskimi, margrabiami Miśni i Brandenburgii – zanim doszło do zerwania jego politycznego związku ustrojowego z resztą ziem polskich, przez wtopienie w struktury państwa brandenburskiego w drugiej połowie XIII w.  
Nasze opracowanie w założeniu popularne, w sposób ograniczony wyzyska syntezy dziejów Polski, Śląska oraz polityki Piastów śląskich, bogatą już literaturę dotyczącą dziejów Ziemi Lubuskiej i jej części składowych, podregionów (jak terra Chinz – "ziemia kiniecka", ziemia kostrzyńska, bukowska, torzymska itp.), konwentów zakonnych (jak templariusze, cystersi), początków miast (jak Lubusz, Frankfurt, Müncheberg, Torzym, Sulęcin, Kostrzyn, Rzepin), również tylko do drugiej połowy XIII w".(fragm. wstępu).