Bibliotekarz Gorzowski

Bibliotekarz gorzowski

Od Redakcji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania artykułów do nowego czasopisma fachowego pt. „Bibliotekarz Gorzowski”. W zamyśle jego pomysłodawców czasopismo to ma stać się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między pracownikami bibliotek w całym regionie.

„Bibliotekarz Gorzowski” będzie ukazywał się w wersji elektronicznej, gdzie systematycznie będą zamieszczane nadsyłane teksty. Dzięki temu wszelkie najważniejsze informacje będą ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane. Planujemy także druk wersji papierowej w formie rocznika, zawierającego nowe artykuły oraz poszerzone wersje tych już opublikowanych na stronie. Obie wersje „Bibliotekarza Gorzowskiego” będą zatem doskonałym miejscem dla bibliotekarzy do podzielenia się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu.

Zachęcamy zatem byłych i obecnych bibliotekarzy, a także wszystkich sympatyków bibliotek, do nadsyłania artykułów problemowych, wspomnień, wywiadów, relacji z wydarzeń, czy też recenzji książek bądź innych materiałów znajdujących się w zbiorach bibliotecznych.

Chcemy, aby „Bibliotekarz Gorzowski” stał się czasopismem otwartym, współredagowanym przez całe środowisko bibliotekarskie w naszym regionie. Liczymy, że razem z nami zechcą Państwo stworzyć ciekawe i inspirujące pismo, które przyczyni się do jeszcze lepszej pracy naszych bibliotek.

Teksty, propozycje i zapytania prosimy kierować na adres: bibliotekarz@wimbp.gorzow.pl.

Liczymy na szeroki odzew, a także na rozpropagowanie informacji o naszym czasopiśmie wśród wszystkich zainteresowanych!

Redakcja „Bibliotekarza Gorzowskiego”

Historia zaklętych obrazów – kilka słó...

Przedstawiamy fragmenty artykułu, którego pełna wersja znajdzie się w drukowanej wersji “Bibliotekarza Gorzowskiego”. Kamishibai – ...

Bibliotekarz Gorzowski

Iwona Mazur – Elementy architekt...

W dniu 30 stycznia 2019 r., o godz. 17.00, w holu gmachu głównego Wojewódzkiej i ...

Bibliotekarz Gorzowski