Pegaz Lubuski

„Pegaz Lubuski” to czasopismo literackie wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. i gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich. Pierwszy numer ukazał się w maju 2003 r.
Na łamach „Pegaza Lubuskiego” zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.

Periodyk redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt – redaktor naczelny, Danuta Zielińska – sekretarz redakcji, współpraca: Krystyna Kamińska, Marek Grewling.

Adres redakcji:

ul. Janockiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Zarząd Oddziału ZLP

tel. 95 729 50 80, 501520227

.img@.img, .img@.img

www.zlp.gorzow.prv.pl

Wydawca:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 727 70 70

.img@.img

www.wimbp.gorzow.pl

Poniżej zamieszczamy kolejne numery „Pegaza Lubuskiego” oraz indeks osób publikujących w „Pegazie Lubuskim”.

Skorowidz do Pegaza Lubuskiego nr 1-72.pdf

19.03.2018

Pegaz Lubuski nr 1 (72)/2018

Numer otwierają wiersz „A jeśli Chrystus powróci”  Tadeusza Zawadowskiego (próba jego interpretacji pióra Michała Bukowskiego ...

Pegaz Lubuski

09.12.2017

Pegaz Lubuski nr 4 (71)/2017

Grudniowy numer otwiera, z bożonarodzeniowym przesłaniem, ksiądz-poeta Jerzy Hajduga wierszem „Bóg dzieckiem” i esejem „Wigilia ...

Pegaz Lubuski

03.10.2017

Pegaz Lubuski nr 3 (70)/2017

Numer otwiera wiersz „Pociągi” Julii Kusiak oraz felieton Jerzego Alskiego pt. „Co jest czym czego”, ...

Pegaz Lubuski

20.06.2017

Pegaz Lubuski nr 2 (69)/2017

Numer otwierają wiersz „Prozatorka” Kaliny Moskaluk i traktujący o specyfice dziecięcego myślenia esej „Dziecko” Jerzego ...

Pegaz Lubuski

23.03.2017

Pegaz Lubuski nr 1 (68)/2017

Pierwszy tegoroczny numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają wiersz „Ludzie i rzeki” Romana Habdasa oraz filozoficzny esej ...

Pegaz Lubuski

19.12.2016

Pegaz Lubuski nr 4 (67)/2016

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera nastrojowy, wpisujący się w klimat Świąt Bożego Narodzenia wiersz Władysława ...

Pegaz Lubuski

07.10.2016

Pegaz Lubuski nr 3 (66)/2016

Jesienny numer „Pegaza Lubuskiego” przynosi smutną wiadomość o śmierci ks. Marka Grewlinga, od lat zaprzyjaźnionego ...

Pegaz Lubuski

25.06.2016

Pegaz Lubuski nr 2 (65)/2016

Numer otwierają wiersz „Skorupa” Jerzego Gąsiorka oraz nawiązujący do polskiej rzeczywistości felieton „Restauracja” Jerzego Alskiego ...

Pegaz Lubuski