Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Służby bezpieczeństwa Polski i Czec...

    SŁUŻBY bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989): z warsztatów badawczych / red. Grzegorz Motyka; Instytut ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zac...

    BOGUSŁAWSKI Wilhelm: Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 4, Dzieje Słowiańszczyzby północno-zachodniej ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Henryk Brodaty i jego czasy

    ZIENTARA Benedykt: Henryk Brodaty i jego czasy / Benedykt Zientara. – Wyd. 3. – Warszawa: ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Das ganze Schlachtfeld – ein ...

    PACHOLSKI Jan: Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel / Jan Pachoński. – Wrocław: ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Pytania do Izabelle

    DIŁANIAN Eduard: Pytania do Isabelle / Eduard Diałanian. – Gorzów Wlkp.: Wydaw. Artystyczno-Graficzne “Arsenał”, ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Każdy idzie do nieba

    MOROZ Agnieszka: Każdy idzie do nieba / Agnieszka Moroz. – Gorzów Wlkp.: Wydaw. Artystyczno-Graficzne ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Byliśmy w teatrze

    KAMIŃSKA Krystyna: Byliśmy w teatrze / Krystyna Kamińska, Ireneusz Krzysztof Szmidt. – Gorzów Wlkp.: Wydaw. ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Przygoda z teatrem

    KAMIŃSKA Krystyna: Przygoda z teatrem: XV lat studia teatralnego dla dzieci i młodzieży przy Teatrze im. ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Mali Gorzowiacy

    KAMIŃSKA Krystyna: Mali Gorzowiacy / Krystyna Kamińska; red. Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk. – Gorzów ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Imaginacje

    KLARY Beata Patrycja: Imaginacje = Imaginations / Beata Patrycja Klary; tł. [na ang.] Włodzimierz ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

A może jestem inną trawą

    TRAWIŃSKA Barbara: A może jestem inną trawą / Barbara Trawińska. – Warszawa: Wydaw. Ksiązkowe IBiS, ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych

Wielkopolski rok obrzędowy

    BRENCZ Andrzej: Wielkopolski rok obrzędowy: tradycja i zmiana / Andrzej Brencz. – Poznań: Wydaw. Poznańskie, ...

Nowości w Dziale Zbiorów Regionalnych