Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Spotkanie pt. “Katedra gorzowska sercem miasta i diecezji” ; 19 września 2017 r. Tematem, pierwszego ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr hab. Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp., pt. "Gorzów miasto średniej ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Krzysztofa Sochy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, pt. „Siedziba biskupów lubuskich w Górzycy" ; 23 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr hab. Marcelego Tureczka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. „Najstarsze inskrypcje Sulęcina i okolic” połączony ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Agnieszki Dębskiej: „Krajobraz kulturowy miasta Gorzowa Wielkopolskiego – klasyfikacja i kategoryzacja gorzowskich zabytków” ; ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. Czesława Osękowskiego: „Budowanie tożsamości lubuskiej” ; 28 lutego 2017 r.   Gościem lutowego ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. Edwarda Rymara: „Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu” ; 17 stycznia 2017 r. ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr Barbary Bielinis-Kopeć: „Drewniane kościoły województwa lubuskiego – zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej” ; ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Zbigniewa Czarnucha: „Początki państwa polskiego – zmartwienia regionalisty” ; 15 listopada 2016 r.   ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr.  Przemysława Piwowarczyka:  "Inskrypcje w przestrzeni miejskiej do 1939 roku" ; 13 października 2016 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. dr. hab. Wojciech Chudziak:  "Archeologia wysp na Ziemi Lubuskiej" ; 6 września 2016 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr.  Folwkarta Wendlanda:  "Ogrody i parki w Nowej Marchii" ; 15 czerwca 2016 r. ...

Nowa Marchia