Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. Edwarda Rymara: „Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu” ; 17 stycznia 2017 r. ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr Barbary Bielinis-Kopeć: „Drewniane kościoły województwa lubuskiego – zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej” ; ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Zbigniewa Czarnucha: „Początki państwa polskiego – zmartwienia regionalisty” ; 15 listopada 2016 r.   ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr.  Przemysława Piwowarczyka:  "Inskrypcje w przestrzeni miejskiej do 1939 roku" ; 13 października 2016 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. dr. hab. Wojciech Chudziak:  "Archeologia wysp na Ziemi Lubuskiej" ; 6 września 2016 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr.  Folwkarta Wendlanda:  "Ogrody i parki w Nowej Marchii" ; 15 czerwca 2016 r. ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Gorzowska książnica gościła dr. Falko Neiningera już wielokrotnie. Tym razem pracownik Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Nowa Marchia – ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr. Zbigniewa Mieczkowskiego:  "Historia poligonu w Drawsku" ; 15 marca 2016 r. Gościem trzeciego ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład Jerzego Zysnarskiego:  "Niezwykłe losy Elżbiety Dutkowskiej (1900-1949), damy Virtuti Militari i pionierki Gorzowa" ; ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. Edwarda Rymara:  "Gorzowskie epizody z czasów krzyżackich (1433, 1443)" ; 12 stycznia 2016 ...

Nowa Marchia

“NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład prof. Beaty Halickiej: "Polski Dziki Zachód" ; 15 grudnia 2015 r. W dn. 15.12.2015 ...

Nowa Marchia