Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

Dnia 29 listopada 2005 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

25 października 2005 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

27 września 2005 r. w WiMBP w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna sesja poświęcona tematyce naszego regionu, ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

14 czerwca 2005 r. odbyła się kolejna sesja poświęcona tematyce naszego regionu pod tytułem “Powstanie ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

10 maja (wtorek) 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

W dniu 26 kwietnia 2005 roku w Siedzibie Głównej WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 odbyło się kolejne ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

8 marca 2005 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

22 lutego 2005 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

25 stycznia w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

7 grudnia 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

16 listopada 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 ...

Nowa Marchia

Sesja naukowa “Nowa Marchia R...

29 października 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 ...

Nowa Marchia