Komunikaty

Colloquia Lubuskie. Seria Nova, nr 1

Z dziejów Kościoła Powszechnego i zagadnień regionalnych / redakcja Marek Golemski, Bożena Grabowska. – Ośno ...

Komunikaty

Kufel, Robert Romuald: Słownik biograf...

Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956. T. 3, (M-Ś) / Robert Romuald Kufel. ...

Komunikaty

Oferta bibliotek a dostępność odbioru ...

Działania na rzecz niepełnosprawnych użytkowników powinny być jednym z najważniejszych zadań bibliotek. Powinny polegać na ...

Komunikaty

  Willa Hansa Lehmanna jest integralną częścią WiMBP rozbudowanej ze środków UE. Oba budynki połączone ...

Komunikaty