Dział Zbiorów Regionalnych

Kierownik: mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska
Adres: ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)
Telefon: 95 727 70 71
e-mail: .img@.img, .img@.img
Godziny otwarcia:

  • poniedziałek – piątek: 10.00 – 19.00
  • sobota: 10.00 – 15.00

Zakres działania:

  • pozyskuje i gromadzi wszelkie publikacje związane z regionem, obecnie terenem północnej części województwa lubuskiego, a historycznie terenem Nowej Marchii z Ziemią Torzymską, terenem Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Posiada w swoich zbiorach ponad 5 tys. książek, w większości są to polskie wydawnictwa powojenne jak również wydawnictwa niemieckie głównie z XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz wydane współcześnie. Na uwagę zasługuje komplet wydawnictw Towarzystwa Historii Nowej Marchii (Verein für Geschichte der Neumark),
  • opracowuje bibliografię regionalną,
  • udziela informacji dotyczących regionu (bezpośrednio, telefonicznie i korespondencyjnie),
  • współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w regionie, w kraju i za granicą, wzbogacając i uzupełniając zbiory regionalne,
  • udostępnia w Czytelni Regionalnej (tylko na miejscu) książki, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego,
  • popularyzuje historię i kulturę regionu poprzez organizowanie sesji naukowych  ph. „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, spotkań autorskich, wystaw oraz promocji wydawnictw regionalnych,
  • redaguje Zeszyty Naukowe „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” oraz wydawnictwa publikowane w serii Z DZIEJÓW REGIONU LUBUSKIEGO.

Sekcja Dokumentów Życia Społecznego

Gromadzi dokumenty życia społecznego – druki dotyczące różnych przejawów życia współczesnego, rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne, polityczne i sportowe, a także odzwierciedlające wewnętrzną działalność organizacji, stowarzyszeń i instytucji w Gorzowie Wlkp. oraz z terenu województwa lubuskiego.

Największą grupę zbiorów stanowią dokumenty obrazujące życie kulturalne, a szczególnie teatralia oraz dokumenty związane z działalnością muzeów, galerii i ośrodków kultury. Szczególnie cenne zbiory teatraliów dotyczą lat 60., kiedy kierownikiem literackim gorzowskiego teatru był Zbigniew Herbert.

Posiadamy liczne wydawnictwa organizacji społecznych i politycznych: statuty partii, deklaracje programowe, ulotki i biuletyny. Bogaty jest także zbiór czasopism i jednodniówek, a wśród nich czasopisma „drugiego obiegu” z lat 1981-1989 z Gorzowa oraz byłego województwa gorzowskiego. Duży zbiór dotyczy także turystyki, głównie są to przewodniki, informatory, foldery, mapy, kalendarze imprez turystycznych.

Sekcja Etnolingwistyczna

Gromadzi i udostępnia zbiory (głównie książki i czasopisma) związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, zamieszkałymi na terenie północnej części województwa lubuskiego: Łemkami, Ukraińcami, Romami, Tatarami, Niemcami, Żydami. Zbiory w języku polskim i w językach narodowych dotyczą historii i kultury poszczególnych społeczności. Spośród wydawnictw ciągłych wspomnieć warto o kompletach prasy: romskiej RRrom-po-drom, Romano Atmo, Dialog, Taborska, łemkowskiej i ukraińskiej Watra, Biesiada, Nasze Słowo, tatarskiej Pamięć i trwanieŻycie tatarskie, Rocznik Tatarski, niemieckiej Heimatbatt.

24.01.2018

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Spotkanie z udziałem Izabeli Araszczuk, Bogusława Mykietowa i Henryka Stojanowskiego pt. „Pamięć kresowa na Ziemi ...

Nowa Marchia

20.12.2017

Promocja książki dr. Juliusza Sikorski...

20 grudnia 2017 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ...

Kronika

13.12.2017

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Walentego Kulika pt. „Rotmistrz Jarosław Suchorski. Bibliografia nietuzinkowa” ; 12 grudnia 2017 r. Gościem ...

Nowa Marchia

12.12.2017

Promocja książki Krzysztofa Wasilewski...

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta ...

Kronika

26.11.2017

Spotkanie Autorów i Wydawców Publikacj...

25 listopada 2017 r. gorzowska książnica już po raz czwarty była organizatorem „Spotkania Autorów i ...

Kronika

22.11.2017

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Andrzeja Kirmiela pt. „Wielokulturowość Ziemi Międzyrzeckiej” ; 21 listopada 2017 r. Listopadowe spotkanie było ...

Nowa Marchia

17.10.2017

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr. Ernsta-Otto Denka pt. „Viadrus jako bóg rzeki Odry” ; 17 października 2017 r. ...

Nowa Marchia

28.09.2017

Festiwal filmowy „Baza tożsamości regi...

Siódma edycja festiwalu filmowego pt. „Baza tożsamości regionalnej” przebiegała pod hasłem „Sport a regionalizm”. Tym ...

Kronika