Ameryka w twojej bibliotece

Dnia 16 maja 2012 r. o godz. 12:00 w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, dokonano uroczystego otwarcia Centrum Kultury i Informacji „america@your library”, w którym udział wzięli przedstawiciele Ambasady USA w Warszawie, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz czytelnicy i inni zaproszeni goście.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), jako jedna z ośmiu bibliotek w Polsce, zakwalifikowała się do programu „america@your library” („ameryka w twojej bibliotece”). Program ten, oparty na partnerstwie między Ambasadą USA, FRSI i wybranymi bibliotekami publicznymi, zakłada działalność zarówno informacyjną jak i kulturalną, mającą na celu przybliżanie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez m. in. spotkania, pogadanki, wystawy. W ramach współpracy Ambasada USA w Warszawie przekazała Bibliotece około 100 książek w języku angielskim, przeznaczonych dla dzieci. Zbiory te są systematycznie uzupełniane, również o publikacje przeznaczone dla starszych odbiorców.

Od października 2017 r. w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” gorzowska książnica oferuje bezpłatny dostęp do siedmiu komercyjnych baz danych.

Chcecie być na bieżąco ze światową nauką? Szukacie materiałów potrzebnych do napisania artykułu lub pracy magisterskiej? Interesujecie się językiem angielskim? Jeśli tak, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim jest miejscem dla Was! Dzięki współpracy z Ambasadą USA w Warszawie, każdy może do woli korzystać z następujących baz danych:

Academic OneFile– zawiera pełne artykuły z niemal 8 tys. czasopism naukowych z całego świata.

JSTOR– najczęściej wykorzystywana przez akademików, udostępnia teksty z zakresu nauk społecznych, ekonomii i historii z 850 najbardziej prestiżowych czasopism naukowych w języku angielskim.

ProQuest Dissertations & Theses Databases– zawiera ponad 1,5 mln rozpraw (magisterskich i doktorskich) z ponad 700 uniwersytetów z całego świata.

Research in Context– niezwykłe ułatwienie dla osób poszukujących informacji i materiałów na określony temat. Dzięki tej bazie artykuły z ponad 1,2 tys. czasopism i gazet są grupowane tematycznie i problemowo.

PressReader– umożliwia dostęp do bieżących wydań ponad 400 amerykańskich czasopism i gazet.

Digital Literacy– obowiązkowa baza dla osób zainteresowanych nowoczesnymi narzędziami gromadzenia i udostępniania informacji, mediami społecznościowymi czy też grami online.

Opposing Viewpoints in Context– kontrowersyjne tematy przedstawione z różnych perspektyw dzięki dostępowi do ponad 1,7 tys. gazet i czasopism anglojęzycznych.

Flipster – oferuje dostęp do cyfrowych wersji najważniejszych amerykańskich czasopism.

Anglojęzyczny księgozbiór przekazany przez ambasadę, dostępny jest w Wypożyczalni Głównej na parterze gmachu WiMBP.

Dostęp do baz danych jest możliwy w Zespole Czytelń sala 5 (parter) w godzinach otwarcia Biblioteki.

Wydarzenia w Polsce 1989 roku w perspe...

Wydarzenia w Polsce w 1989 r. widziane z perspektywy amerykańskich dyplomatów i dziennikarzy stały się ...

Kronika

Warsztaty dla uczniów SP 9

W kolejnym spotkaniu zorganizowanym 22 maja br. w gorzowskiej książnicy w ramach programu „Ameryka w ...

Kronika

Warsztaty dla uczniów SP 9

O amerykańskiej fladze, hymnie, a także sporcie i popkulturze rozmawiano 14 maja br., w gorzowskiej ...

Kronika

“Dyktator humoru”. Przeglą...

16 kwietnia 2014 r., w 125. rocznicę urodzin Charlie Chaplina, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Kronika

“Polska w 1989 roku oczami amery...

Jak ambasada USA w Warszawie oceniała obrady Okrągłego Stołu i wybory z 4 czerwca 1989 ...

Kronika

Baza tożsamości regionalnej – wa...

Jak ważna jest tolerancja można było dowiedzieć się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ...

Kronika

Spotkanie z Sarah Houghton

16 października 2013 r. o godz. 12.00 w sali 102, gorzowska książnica gościła Sarah Houghton, ...

Kronika

Program kosmiczny Apollo 1961-1972

Jak to się stało, że człowiek wylądował na Księżycu? Jak wyglądały przygotowania do wyprawy i ...

Kronika

Amerykański Dzień Niepodległości w gor...

Amerykański Dzień Niepodległości młodzi bywalcy gorzowskiej książnicy uczcili na kolorowo. Najpierw wysłuchali krótkiej pogadanki o ...

Kronika

“Wybory po amerykańsku” &#...

O „wyborach po amerykańsku” opowiadał 24 listopada prof. Longin Pastusiak. Ten wybitny amerykanista i historyk ...

Kronika