900-lecie ustanowienia Biskupstwa Lubuskiego 1124/25-2024

Dzieje Biskupstwa Lubuskiego, istniejącego od XII do połowy XVI wieku, to czas wielkich przeobrażeń. Piastowska Ziemia Lubuska weszła wtedy w orbitę cywilizacji śródziemnomorskiej, dokonała się tu ewolucja agrarna oparta na prawie niemieckim.

Duchowni tej diecezji mieli wpływ nie tylko na sferę religijną, a także na przemiany stylu codziennego życia, czyli pracę i obyczaje. W tym czasie Ziemia Lubuska przechodziła z rąk książąt piastowskich w posiadanie najpierw arcybiskupów Magdeburga, a następnie margrabiów brandenburskich. Trzeba było godzić feudalną lojalność wobec niemieckiego pana z lojalnością wobec polskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie, w granicach którego Biskupstwo Lubuskie do końca swego istnienia się znajdowało. To bardzo ciekawe, choć mało znane czasy.

Środowiska lubuskich regionalistów przygotowało program mający na celu przybliżenie jego dziejów, a lokalne inicjatywy obywatelskie znalazły oparcie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Gorzowie Wlkp. Dlatego jesteśmy na tej stronie.

06.09.2023

Kościół w Słońsku

Słońsk jest wsią o charakterze miejskim powszechnie znaną nie tylko wśród mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Przybywają ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

28.07.2023

Lubuska kapituła katedralna

Wśród fachowej literatury polskiej na temat kapituły lubuskiej najpełniej dzieje jej opisał ksiądz Anzelm Weiss ...

Opowiastki kościelne

26.04.2023

Jak parafianin mógł i może zostać nast...

Spór o inwestyturę Wypracowana średniowieczu kościelna autonomia sposobu wyłaniania i mianowania biskupów została zakłócona pojawieniem ...

Opowiastki kościelne

15.03.2023

Zakony i bractwa w okresie istnienia d...

ZAKONY DZIAŁAJĄCE W OKRESIE ISTNIENIA DIECEZJI LUBUSKIEJ W okresie średniowiecza wyjątkowe miejsce zajmują zakony: mnisze, ...

900-lecie ustanowienia Biskupstwa Lubuskiego 1124/25-2024

09.02.2023

Niezwykłości czachowskiego kościoła...

Kto był w Czachowie? Ręka do góry! Kto widział rysunki bądź malowidła ścienne sprzed ponad ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

02.02.2023

(21) Zagadka dołkowych śladów

W fotoreportażu o kościele świętego Mikołaja w Sulęcinie pisząc o portalu kapłańskim wspomniałem o tajemniczych ...

Opowiastki kościelne

24.01.2023

(20) Biblia pauperum

Zwykli wierni z wsi i miast epoki średniowiecza z reguły byli analfabetami. Pierwsze szkoły zakładane ...

Opowiastki kościelne

02.01.2023

(19) Tajemnice kamiennych pól szachowy...

Wśród zagadek jakie kryją mury najstarszych kamiennych i ceglanych świątyń diecezji lubuskiej, dwie są najbardziej ...

Opowiastki kościelne

16.11.2022

(15) Dlaczego z Lubusza do Górzycy?

Sztych przedstawiający Lubusz  w nieco zdeformowanej topograficznie szacie autorstwa anonimowego artysty, ilustr. za Wikipedią  Spośród ...

Opowiastki kościelne

03.08.2022

Sakramentarium w Fürstenwalde

Z okazji obchodów jubileuszu 900-lecia biskupstwa lubuskiego uczestniczę w cyklu wycieczek do świątyń naszego regionu ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

25.07.2022

(12) Lubusz – cz. I

Wzgórze Zamkowe Jadąc szosą lewego brzegu Odry numer 112 na odcinku Frankfurt – Gorgast natrafiamy ...

Opowiastki kościelne

06.06.2022

(9) Walka arcybiskupów Magdeburga z me...

Obszar diecezji lubuskiej w XII wieku stał się terenem walk między arcybiskupami magdeburskimi a metropolitami ...

Opowiastki kościelne