Jak Landsberg stał się Gorzowem… Historyczna gra miejska

28 marca 2019 roku odbędzie się historyczna gra miejska pt. „Jak Landsberg stał się Gorzowem”.

28 marca 2019 roku odbędzie się historyczna gra miejska pt. „Jak Landsberg stał się Gorzowem”. Szczegóły w załącznikach.

zalacznik__zgłoszenie drużyny

zalacznik_2_-_zgoda_rodzica_lub_opiekuna_prawnego

Regulamin Jak Landsberg został Gorzowem