Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

5 września b.r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Muzeum Lubuskim w Gorzowie w inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa. Koordynacji tegorocznej edycji ph. “Połączeni Dziedzictwem” podjęło się wschowskie stowarzyszenie Czas A.R.T., od wielu lat aktywizujące środowisko lubuskich regionalistów i społeczników, patronat  nad przedsięwzięciem objął natomiast urząd Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było uhonorowanie odznaczeniami osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Ceremonię tę przeprowadziły p. Olimpia Tomczyk-Iwko – wicewojewoda lubuski oraz dr Barbara Bielinis-Kopeć, wojewódzki konserwator zabytków, która następnie zaprezentowała i omówiła najbardziej znaczące zabytki województwa. Zgromadzeni mieli również możliwość dowiedzieć się o działalności online Muzeum Lubuskiego w okresie obostrzeń wynikających z COVID-19, co szczegółowo omówiła dyrektor Muzeum, dr Ewa Pawlak.

Przy tej okazji zachęcamy Państwa do obejrzenia w Książnicy Herberta wystawy pt. “Połączeni słowem” (otwarcie 10 września b.r.), organizowanej w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły w afiszu.