Inauguracja działalności Oddziału Zwiążku Literatów Polskich.

18 grudnia (w sobotę) o godzinie 12.00 w Bibliotece Głównej, miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Oddziału Związku Literatów Polskich w Gorzowie Wlkp. z udziałem prezesa ZLP Marka Wawrzkiewicza. Nowy oddział po ukonstytuowaniu się wybrał swoje władze, a funkcję prezesa powierzył Ireneuszowi Szmidtowi. Program uroczystości obejmował również obchody jubileuszu 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy twórczej Witolda Niedźwieckiego, promocję jego książki “Sodoma czyli apokryf Starego Testamentu”.

 
(dotacja ze środków Ministerstwa Kultury)