Godło Polski – zajęcia dla dzieci w Filii nr 4 z okazji Roku Niepodległości Polski

Godło Polski – zajęcia dla dzieci w Filii nr 4 z okazji Roku Niepodległości Polski.

Dnia 13 listopada o godz. 9.00 w Komnacie Ducha Bajducha odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 5. Dzieci na zajęciach wysłuchały legendy „O Lechu i białym orle”. Wykonały wizerunek orła białego rożnymi metodami plastycznymi. Uczniowie wybrali z wykonanych prac jeden wizerunek Godła Polskiego, który został wyeksponowany na tablicy wystaw wypożyczalni dla dzieci. Uczestnicy na zakończenie spotkania odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.