Galeria Sztuki Regionalnej

Galeria Sztuki Regionalnej

6 kwietnia 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Regionalnej (II piętro willi Hansa Lehmanna), łączącej w sobie wybrane prace ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (grafiki i rysunki Andrzeja Gordona, Romany Kaszczyc, Bolesława Kowalskiego i Magdaleny Ćwiertni; malarstwo Jana Korcza, Janusza Moraczewskiego i Zbigniewa Olchowika) oraz malarstwo, grafikę i rzeźbę, przekazane w depozyt przez artystów z Gorzowa i regionu gorzowskiego. W interesującej przestrzeni wystawienniczej znalazły się prace Michała Bajsarowicza, Zofii Bilińskiej, Marka Elsnera, Jerzego Gąsiorka, Agaty Kaczuk-Jagielnik, Józefa Kodzia, Ewy Kozubal, Ewy Niśkiewicz-Krawczyk, Radosława Krawczyka, Iwony Markowicz-Winieckiej, Krzysztofa Matuszaka, Stanisława Mazusia i Juliusza Piechockiego i in.