Fryderyk II w polskiej historiografii

16 listopada 2004 r. w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 odbyła się sesja naukowa pod tytułem “Fryderyk II w polskiej historiografii”. Wykład wygłosił dr Witold Pronobis.

 
Ur. W 1947 r. , doktor nauk historycznych, wykładał na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1982 r. przebywał na emigracji w USA (Instytut Józefa Piłsudskiego), następnie pracował jako kierownik Archiwum Prasy i Wydawnictw Niezależnych Radia Wolna Europa i redaktor programów Rozgłośni Polskiej RWE, obecnie niezależny dziennikarz w Berlinie. Autor skryptów akademickich i książek o historii najnowszej m. i. Polska i świat w XX wieku oraz licznych artykułów publikowanych w polskich czasopismach emigracyjnych a także w prasie niemiecko i anglojęzycznej.
 
Fryderyk II zw. Wielkim (1712-1786), od 1740 r. król Prus. W 1772 r. był głównym inicjatorem pierwszego rozbioru Polski. W historii Nowej Marchii zapisał się głównie jako inicjator uregulowania biegu Odry oraz przeprowadzoną na szeroką skalę melioracji tych terenów. Związany jest również z historią Dąbroszyna. Wykład dr W. Pronobisa ukazał Fryderyka II poprzez pryzmat polskich badań historycznych z różnych okresów.

(dotacja ze środków Ministerstwa Kultury)