28.04.2022

„Efektywna praca w zespole”- szkolenie dla bibliotekarzy

W dniach 4, 5, 11, 13 kwietnia 2022 roku pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w szkoleniu pt. „Efektywna praca w zespole”. Celem szkolenia była poprawa komunikacji wśród pracowników Biblioteki. Szkolenie składało się z dwóch części – teoretycznej w formule online oraz praktycznej w postaci warsztatów stacjonarnych. Podczas spotkania online trener omówił w interesujący sposób warunki skutecznej komunikacji, charakterystykę ról grupowych, konflikt i kryzys w zespole oraz narzędzia komunikacyjne w tworzeniu pozytywnych relacji. Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach, które ukazały problemy, jakie występują podczas działań grupowych oraz uzmysłowiły uczestnikom, jak ciężko przy braku dobrej współpracy przekonać innych do realizacji zaplanowanych działań. Szkolenie prowadził Andrzej Draszawka – certyfikowany psychoterapeuta, mediator i trener z Pracowni Psychoterapii Aletheia.