Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Kontakt:
adres: ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich),
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 727 70 72
e-mail: .img@.img..img..img
kierownik: Ewa Frąckowiak
instruktor: Elżbieta Zalewska
instruktor: Wiesław Żurawski

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
sobota – niedziela: nieczynne

O nas:
Sprawujemy nadzór nad siecią bibliotek północnej części województwa lubuskiego w zakresie organizacji i zarządzania, komputeryzacji procesów bibliotecznych, udostępniania zbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury. Opieką i wsparciem objętych jest 77 bibliotek w 5 powiatach: gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim i sulęcińskim. Działalność instrukcyjno-metodyczna ma charakter szeroko rozumianej współpracy z bibliotekami i ich organizatorami na rzecz wdrażania optymalnych rozwiązań umożliwiających im rozwój i wzmacnianie potencjału w zakresie infrastruktury, oferowanych usług, standardów i metod pracy.

Wypełniamy swoje zadania przede wszystkim poprzez doradztwo, konsultacje, wspieranie i inspirowanie. Nasza praca koncentruje się głównie na motywowaniu bibliotekarzy do podejmowania nowych wyzwań, upowszechnianiu dobrych praktyk, inspirowaniu do wprowadzania nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod pracy z czytelnikiem, poszukiwaniu źródeł finansowania bibliotecznych projektów, organizowaniu konferencji, szkoleń oraz podejmowaniu działań rzeczniczych. Monitorujemy na bieżąco sytuację bibliotek na terenie objętym opieką, analizujemy wskaźniki i przyczyny pojawiających się problemów. Utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami bibliotek i władzami samorządowymi. Przedstawiamy im wnioski z analizy działalności bibliotek, proponujemy i uzgadniamy wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, metod pracy i bazy lokalowej.