Sekcja Bibliotekarzy Systemowych

Zajmujemy się kontrolą prawidłowego działania systemu PROLIB (parametryzacja poszczególnych modułów systemu oraz zarządzanie formatem MARC21), nadzorem nad wdrażaniem nowych wersji oprogramowania oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu. Przyjmujemy propozycje nowych funkcjonalności i uwag od bibliotekarzy, które po analizie zgłaszamy do producenta oprogramowania PROLIB.