Dyskusyjny Klub Książki przy Informatorium Biblioteki

DKK w Informatorium Biblioteki

Zachęcamy do udziału w Dyskusyjnym Klubie Książki przy Informatorium Biblioteki.