Dyskusja nad książką Barbary Kosmowskiej „Niebieski autobus” w Filii nr 3

Dnia 16 maja 2008 r. w Filii nr 3 zainaugurowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. Na pierwszym spotkaniu opiekun grupy Maria Łukasiewicz omówiła ogólne zasady funkcjonowania Klubu, a następnie w miłej atmosferze przy kawie i ciastkach klubowicze dyskutowali o książce Barbary Kosmowskiej „Niebieski autobus”, wymieniali poglądy oraz dzielili się wrażeniami z przeczytanej lektur.

 
Niebieski autobus – porusza kilka ważnych tematów, a o ich pierwszeństwie decyduje czytelnicza wrażliwość. Jest lirycznym studium pierwszej miłości – tej najważniejszej, bo jedynej. To trzy części życia: dzieciństwo, próba dorosłości i studia, praca i odpowiedzialność. Wewnętrznym zmaganiom bohaterki towarzyszą na każdym etapie jej życia pytania o wartości najważniejsze.
 
Najbliższe spotkanie DKK w dniu 30 czerwca poświęcone będzie książce
 
Hanny Bakuły pt:: „Hania Bania”.